Trang chủ Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ  
English

THỦ TỤC HỒ SƠ
»  Thủ tục đổi giấy phép
»  Trước khi đổi bằng lái xe cho Người Nước ngoài cần chú ý
»  Thủ tục học thi
»  Dịch thuật công chứng bằng lái xe Nước Ngoài
»  Danh sách các nước được phép đổi Giấy phép lái xe
DỊCH VỤ KHÁC
»  Procedures on Obtaining a Driver License in VietNam
»  Provisional DL, Probrationary DL, Learner DL, Temporary DL, Expired DL
»  VietNam Driver's License
»  Necessary note for foreigners when driving in Vietnam
»  베트남에서 운전하는 외국인에 대한 주의 사항
»  外国人在越南开车的必要注意
»  車+バイクのベトナムのライセンスが欲しい場合
»  你需要越南汽车+机车驾驶种类的驾驶证
»  오토바이 운전 면허증 시험 안내장
»  運転免許試験の受験手続き等ご案内
»  A Guide to Motorcycle License Test
»  驾驶考证试说明
»  베트남에서 운전하기위해 외국인에게 운전 면허증을 바꾸기 전에 잘 읽어야 할 주의사항
»  ベトナムで運転できるために外国運転免許証変更前の留意点
»  PLEASE READ CAREFULLY BEFORE CONVERTING DRIVER LICENSE OF FOREIGNERS WHO WISH TO RUN A VEHICLE IN VIETNAM
»  外国人更换驾驶证之前应注意如下内容:
DỊCH VỤ ĐỔI GIẤY PHÉP
»  Thủ Tục đổi Giấy Phép Lái Xe Nước Ngoài sang Việt Nam
»  Đổi sang Bằng lái xe Quốc Tế do IAA-Mỹ cấp
» Giấy Phép lái xe Hạng A1- Xe máy - cho người Nước Ngoài
»  Hạng A2 cho Người Nước Ngoài và Việt Nam
»  Người Quốc Tịch Nước Ngoài có được đổi qua hạng A2?
»  Gia hạn Giấy Phép Lái Xe Nước Ngoài cho Người Quốc Tịch Nước Ngoài
»  Giấy Phép Lái Xe Người Nước Ngoài có thời hạn bao lâu?
»  Địa chỉ Đổi Giấy Phép Lái Xe cho Người Nước Ngoài tại Việt Nam
»  Giấy Phép Lái Xe của Người Nước Ngoài nếu bị mất?
»  Giấy Phép Lái Xe Người Nước Ngoài bị quá hạn?
»  Đổi giấy phép lái xe
»  Gia hạn giấy phép lái xe
» 
Đăng ký nhận tin
Thống kê truy cập
1.458.430 lượt truy cập
15 đang trực tuyến
아래 경우에는 미국이 발급한 IAA국제 운전 면허증을 사용 가능한다 (INTERNATIONAL  AUTOMOBILE ASSOCIATION . INC ) 

* 베트남이 발급한 비자가 단기적인 비자다 (3 개월)

* 국가가 발급한 운전 면허증과 함께 국제 면허증을 절대로 사용해야 한다 – 그 면허증은 효력기간

중이어야 한다.

예: 1명의 미국인 – 미국이 발급한 면허증 – 효력기간 중 – 및 국제 면허증이 있어야 운전할 수 있다.

* 국가가 발급한 원본 면허증에서 어떤 종류이면 그 종류에 해당한 수단을 운전할 수 있다

예:  1 명의 프랑스인, 프랑스가 발급한 면허증에서 자동차의 종류만 명기되면 국제 면허증을 사용할 때 베트남에서 자동차를 운전할 수 있다 (최소 9자리 미만 자동차)

아래 경우에는 미국이 발급한 IAA국제 운전 면허증을 사용 불가능한다 (INTERNATIONAL  AUTOMOBILE ASSOCIATION . INC )

* 5년자리 비자 (결혼 비자 - Visa Exemption) 또는 장기적 임시 거주증을 사용하는 경우는 베트남에서 국제

면허증을 사용 불가능한다.

이 경우 베트남 교통부가 발급한 베트남 면허증으로 바꾸어야 베트남에서 사용할 수 있다. 

* 국가의 면허증이 없을 경우 (IAA국제 면허증 외 국가가 발급한 면허증이 있어야 한다)

예: 중국이 발급하는 면허증이 없는 어떤 중국인은 베트남에서 IAA국제 면허증을 사용할 수 없다.

* 국가가 발급한 면허증의 효력이 만료될 경우.

예: 어떤 미국인은 미국의 면허증의 효력이 만료되면 IAA국제 면허증을 사용할 수 없다 (국제 면허증의

효력이 남기에 불구함)

법률은 그 사람의 미국 면허증이 효력기간 중이어야 할 요구한다.

* 국가가 발급한 면허증에서 자동자 종류만 나오고 IAA국제 면허증에 자동차와 오토바이의 종류가 나오면:

IAA국제 면허증으로 오토바이를 운전할 수 없다!

예: 어떤 싱가포르인은: 싱가포르 면허증에서 오토바이 종류가 없으나 IAA국제 면허증에서 오토바이의

종류가 있을 경우 이 국제 면허증으로 베트남에서 오토바이를 운전할 수 없다.

이 사람은 베트남 교통부가 발급한 오토바이의 종류가 있는 면허증이 있어야 베트남에서 오토바이를

운전할 수 있다.

* 국적이 베트남인 사람 또는 국적이 2가지가 있는 사람은 베트남에서 IAA국제 면허증을 사용할 수 없다.

예: 국적이 베트남인 사람은 미국이 발급한 면허증을 가지고 베트남에 돌아오면 베트남이 발급한

면허증으로 바꾸어야 되고IAA국제 면허증을 사용할 수 없다 (IAA국제 면허증은 국적이 외국인 사람들만

베트남에서 사용할 수 있다)
Thông tin liên hệ
Toàn quốc
----------------------
Tư vấn I:

0938.715.157
Tư vấn II:

Tư vấn II:

0983.247.057
----------------------
Sản phẩm bán chạy
 
Tin - Bài mới nhất