Trang chủ Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ  
English

THỦ TỤC HỒ SƠ
»  Thủ tục đổi giấy phép
»  Trước khi đổi bằng lái xe cho Người Nước ngoài cần chú ý
»  Thủ tục học thi
»  Dịch thuật công chứng bằng lái xe Nước Ngoài
»  Danh sách các nước được phép đổi Giấy phép lái xe
DỊCH VỤ KHÁC
»  Procedures on Obtaining a Driver License in VietNam
»  Provisional DL, Probrationary DL, Learner DL, Temporary DL, Expired DL
»  VietNam Driver's License
»  Necessary note for foreigners when driving in Vietnam
»  베트남에서 운전하는 외국인에 대한 주의 사항
»  外国人在越南开车的必要注意
»  車+バイクのベトナムのライセンスが欲しい場合
»  你需要越南汽车+机车驾驶种类的驾驶证
»  오토바이 운전 면허증 시험 안내장
»  運転免許試験の受験手続き等ご案内
»  A Guide to Motorcycle License Test
»  驾驶考证试说明
»  베트남에서 운전하기위해 외국인에게 운전 면허증을 바꾸기 전에 잘 읽어야 할 주의사항
»  ベトナムで運転できるために外国運転免許証変更前の留意点
»  PLEASE READ CAREFULLY BEFORE CONVERTING DRIVER LICENSE OF FOREIGNERS WHO WISH TO RUN A VEHICLE IN VIETNAM
»  外国人更换驾驶证之前应注意如下内容:
DỊCH VỤ ĐỔI GIẤY PHÉP
»  Thủ Tục đổi Giấy Phép Lái Xe Nước Ngoài sang Việt Nam
»  Đổi sang Bằng lái xe Quốc Tế do IAA-Mỹ cấp
» Giấy Phép lái xe Hạng A1- Xe máy - cho người Nước Ngoài
»  Hạng A2 cho Người Nước Ngoài và Việt Nam
»  Người Quốc Tịch Nước Ngoài có được đổi qua hạng A2?
»  Gia hạn Giấy Phép Lái Xe Nước Ngoài cho Người Quốc Tịch Nước Ngoài
»  Giấy Phép Lái Xe Người Nước Ngoài có thời hạn bao lâu?
»  Địa chỉ Đổi Giấy Phép Lái Xe cho Người Nước Ngoài tại Việt Nam
»  Giấy Phép Lái Xe của Người Nước Ngoài nếu bị mất?
»  Giấy Phép Lái Xe Người Nước Ngoài bị quá hạn?
»  Đổi giấy phép lái xe
»  Gia hạn giấy phép lái xe
» 
Đăng ký nhận tin
Thống kê truy cập
1.458.430 lượt truy cập
15 đang trực tuyến

 

外国人更换驾驶证之前应注意如下内容:

对于外国国籍的,如下人可以在越南使用美国签发的国际驾驶证IAA

o   持有越南签发的短期签证(三个月以下的旅游证);

o   必须具备所在国签发的驾驶证及国际驾驶证并且此证的有效期未到期。

比如:一位美国人应有由美国签发的驾驶证(未到期)以及国际驾驶证时才允许开车;

o   外国人在越南只能开所在国签发的原驾驶证中备注的车型;

比如:一位法国人持着由法国签发的驾驶证中只备注汽车,使用国际驾驶证时只能开所规定的汽车车型(九位车以下)

如下人在越南不允许使用美国签发的国际驾驶证IAA International Automobile Association INC

o   五年期限的签证(结婚证—Visa Exemption)或长期暂住证(Residence Card)不允许在越南使用国际驾驶证。应更换成由越南交通部签发的越南驾驶证之后才能在越南使用;

o   未有所在国签发的原驾驶证(除国际驾驶证IAA之外,要求具备所在国签发的原驾驶证)

比如:一位中国人未有由中国签发的原驾驶证的话,不允许在越南使用国际驾驶证IAA

o   所在国签发的原驾驶证的有效期到期

比如:一位美国人持有美国签发的原驾驶证期限到期、过期的化,虽然国际驾驶证IAA还生效,国际驾驶证IAA仍然不允许在越南使用

o   所在国签发的原驾驶证只注明允许驾驶的车型为汽车而国际驾驶证IAA注明汽车及摩托车的话,不允许使用国际驾驶证IAA在越南骑摩托车

比如:一位新加坡人持有新加坡签发的原驾驶证中没注明摩托车而国际驾驶证IAA注明的车型含摩托车的话,不允许使用国际驾驶证IAA在越南骑摩托车。此人应持有由越南交通部签发含有摩托车的驾驶证才能在越南骑摩托车。

o   越南国籍或双国籍的人不允许在越南使用国际驾驶证IAA

比如:越南国籍的人,已持有美国签发的驾驶证,回越南时应更换成由越南签发的国际驾驶证IAA,不允许使用国际驾驶证IAA(国际驾驶证IAA只有外国国籍的人才能在越南使用)

在美国,美国政府仅允许两个组织印刷国际驾驶证的译文:AAA(三个ATriple A)及iAA

AAA:美国汽车协会;iAA:国际汽车协会(AAA附属iAA组织)。AAA只有唯一网站aaa.com而没有任何其他网站。若来自美国AAA的译文,国际驾驶证最长的期限只有一年,肯定没有一年以上的有效期。

此点在AAA系统上说明:点击http://www.aaa.com/vacation/idpapplc.html

(安康—An Khang仅办理由iAA签发的国际驾驶证)。

若您在办理之前需要更详细的了解,可以将疑问发至khang@iaavietnam.com

您在国外或未有电子邮箱,可以将疑问通过Viber Zalo发至0983.247.057 0938.715.157

安康在收到您的疑问之后立即热情的解答问题。

 

 

 

Thông tin liên hệ
Toàn quốc
----------------------
Tư vấn I:

0938.715.157
Tư vấn II:

Tư vấn II:

0983.247.057
----------------------
Sản phẩm bán chạy
 
Tin - Bài mới nhất