Trang chủ Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ  
English

THỦ TỤC HỒ SƠ
»  Thủ tục đổi giấy phép
»  Trước khi đổi bằng lái xe cho Người Nước ngoài cần chú ý
»  Thủ tục học thi
»  Dịch thuật công chứng bằng lái xe Nước Ngoài
»  Danh sách các nước được phép đổi Giấy phép lái xe
DỊCH VỤ KHÁC
»  Procedures on Obtaining a Driver License in VietNam
»  Provisional DL, Probrationary DL, Learner DL, Temporary DL, Expired DL
»  VietNam Driver's License
»  Necessary note for foreigners when driving in Vietnam
»  베트남에서 운전하는 외국인에 대한 주의 사항
»  外国人在越南开车的必要注意
»  車+バイクのベトナムのライセンスが欲しい場合
»  你需要越南汽车+机车驾驶种类的驾驶证
»  오토바이 운전 면허증 시험 안내장
»  運転免許試験の受験手続き等ご案内
»  A Guide to Motorcycle License Test
»  驾驶考证试说明
»  베트남에서 운전하기위해 외국인에게 운전 면허증을 바꾸기 전에 잘 읽어야 할 주의사항
»  ベトナムで運転できるために外国運転免許証変更前の留意点
»  PLEASE READ CAREFULLY BEFORE CONVERTING DRIVER LICENSE OF FOREIGNERS WHO WISH TO RUN A VEHICLE IN VIETNAM
»  外国人更换驾驶证之前应注意如下内容:
DỊCH VỤ ĐỔI GIẤY PHÉP
»  Thủ Tục đổi Giấy Phép Lái Xe Nước Ngoài sang Việt Nam
»  Đổi sang Bằng lái xe Quốc Tế do IAA-Mỹ cấp
» Giấy Phép lái xe Hạng A1- Xe máy - cho người Nước Ngoài
»  Hạng A2 cho Người Nước Ngoài và Việt Nam
»  Người Quốc Tịch Nước Ngoài có được đổi qua hạng A2?
»  Gia hạn Giấy Phép Lái Xe Nước Ngoài cho Người Quốc Tịch Nước Ngoài
»  Giấy Phép Lái Xe Người Nước Ngoài có thời hạn bao lâu?
»  Địa chỉ Đổi Giấy Phép Lái Xe cho Người Nước Ngoài tại Việt Nam
»  Giấy Phép Lái Xe của Người Nước Ngoài nếu bị mất?
»  Giấy Phép Lái Xe Người Nước Ngoài bị quá hạn?
»  Đổi giấy phép lái xe
»  Gia hạn giấy phép lái xe
» 
Đăng ký nhận tin
Thống kê truy cập
1.458.430 lượt truy cập
15 đang trực tuyến


下列情况被准许使用由美国签发的国际驾照

由越南签发的签证是短期的(3个月以下)

绝对必须有由国家签发的驾照随附国际驾照,该驾照的期限必须还没满期

例如:一位美国人必须具有由美国签发的驾照(期限未届满)随附国际驾照,则方可驾驶。

必须根据由国家签发的驾照中显示的准驾车型驾驶

例如:对于一位法国人,在由法国签发的驾照中显示的准驾车型为汽车,在越南使用国际驾照时,要按准

驾车型为汽车驾驶(最多9个座位的汽车)下列情况不能使用由美国签发的国际驾照

使用期限5年的签证(结婚签证- Visa Exemption)或长期居留卡(Residence Card ) 者不得使用越南的国

际驾照。

必须换成由越南交通运输部签发的越南驾照方可在越南驾驶。


没有随附的国家驾照(除了必须具有的国际驾照IAA之外,须有随附的由国家签发的驾照)


例如:一位中国人没有由中国签发的驾照,不得在越南使用国际驾照IAA。

由国家签发的驾照期限到期。


例如:对于一位美国人,如果他的美国驾照期限过期,虽然他的国际驾照期限未届满,但是不得在越南使

用国际驾照

法律要求此人的美国驾照必须有效的。


在由国家签发的驾照中的准驾车型仅为汽车,但是在国际驾照IAA中的准驾车型包括汽车和机车的:不得使

用国际驾照IAA驾驶机车。

例如:一位新加坡人,在他的新加坡驾照中的准驾车型没有准驾机车,虽然在国际驾照IAA中的准驾车型有

机车的:不得使用该国际驾照。

此人必须具有由越南交通运输部签发的越南机车驾照方可在越南驾驶机车。


越南国籍的人或具有两个国籍的人不得在越南使用国际驾照IAA


例如:一位越南国籍的人已经具有由美国签发的驾照,返回越南时,必须把该美国驾照换成由越南签发的

驾照:-不得使用国际驾照IAA(国际驾照IAA仅能由外籍人在越南使用)。
Thông tin liên hệ
Toàn quốc
----------------------
Tư vấn I:

0938.715.157
Tư vấn II:

Tư vấn II:

0983.247.057
----------------------
Sản phẩm bán chạy
 
Tin - Bài mới nhất