Trang chủ Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ  
English

THỦ TỤC HỒ SƠ
»  Thủ tục đổi giấy phép
»  Trước khi đổi bằng lái xe cho Người Nước ngoài cần chú ý
»  Thủ tục học thi
»  Dịch thuật công chứng bằng lái xe Nước Ngoài
»  Danh sách các nước được phép đổi Giấy phép lái xe
DỊCH VỤ KHÁC
»  Procedures on Obtaining a Driver License in VietNam
»  Provisional DL, Probrationary DL, Learner DL, Temporary DL, Expired DL
»  VietNam Driver's License
»  Necessary note for foreigners when driving in Vietnam
»  베트남에서 운전하는 외국인에 대한 주의 사항
»  外国人在越南开车的必要注意
»  車+バイクのベトナムのライセンスが欲しい場合
»  你需要越南汽车+机车驾驶种类的驾驶证
»  오토바이 운전 면허증 시험 안내장
»  運転免許試験の受験手続き等ご案内
»  A Guide to Motorcycle License Test
»  驾驶考证试说明
»  베트남에서 운전하기위해 외국인에게 운전 면허증을 바꾸기 전에 잘 읽어야 할 주의사항
»  ベトナムで運転できるために外国運転免許証変更前の留意点
»  PLEASE READ CAREFULLY BEFORE CONVERTING DRIVER LICENSE OF FOREIGNERS WHO WISH TO RUN A VEHICLE IN VIETNAM
»  外国人更换驾驶证之前应注意如下内容:
DỊCH VỤ ĐỔI GIẤY PHÉP
»  Thủ Tục đổi Giấy Phép Lái Xe Nước Ngoài sang Việt Nam
»  Đổi sang Bằng lái xe Quốc Tế do IAA-Mỹ cấp
» Giấy Phép lái xe Hạng A1- Xe máy - cho người Nước Ngoài
»  Hạng A2 cho Người Nước Ngoài và Việt Nam
»  Người Quốc Tịch Nước Ngoài có được đổi qua hạng A2?
»  Gia hạn Giấy Phép Lái Xe Nước Ngoài cho Người Quốc Tịch Nước Ngoài
»  Giấy Phép Lái Xe Người Nước Ngoài có thời hạn bao lâu?
»  Địa chỉ Đổi Giấy Phép Lái Xe cho Người Nước Ngoài tại Việt Nam
»  Giấy Phép Lái Xe của Người Nước Ngoài nếu bị mất?
»  Giấy Phép Lái Xe Người Nước Ngoài bị quá hạn?
»  Đổi giấy phép lái xe
»  Gia hạn giấy phép lái xe
» 
Đăng ký nhận tin
Thống kê truy cập
1.458.430 lượt truy cập
15 đang trực tuyến

大姐,你好!

 

在开始之前,我方承诺:

 

*完成后,你会可能通过越南交通运输部网站http://gplx.gov.vn  检查你方的驾驶证以确保该驾驶证不是假的!

 

你在向我方提交文件之前,可以把你驾驶证的编号输入该系统并检查

 

*从开始到结束,我不持有你方的任何原始文件,你方仅要在交通运输部办理手续时呈交原始文件,再马上取回,因此,你不需要担心丢失!

 

对外籍客户的程序:

 

1- Passport- copy  

2- 短期签证临时居留证 (Residence Card )  5年签证(visa exemption)  

3- 外国驾驶证两面- copy  

4- 13x4  4x6 厘米的照片 (新的或旧的都可以,这张照片仅贴在个人资料,而不是用于打印到越南驾驶证)

5-在越南的暂住地址也是列印在越南驾驶证上的地址你可以使用任何地址,如私人住宅,公寓,公司等地址不需要认证,只要写在纸上

6- 如果以前已有越南驾驶证请通过这封电子邮件寄送 ,如果该越南驾驶证已经过期或丢失或由违反交通法律而被扣留的,请你方先通知我方

 

流程:

 

第一步骤你先把文件发送给我方 ,  你可以使用手机把文件照相,并通过邮件发送拍摄方法请看附上图。 

 

你可以通过 Viber   Zalo      手机号码0983.247.057  0938.715.157发送文件。

 

或者你复印(不要公证)后,再来我公司提交

 

 地址:胡志明市第十郡第11坊奠边府街428号(高胜街角),

 

你使用手机拍摄或扫描仪扫描照片,并通过该这封电子邮件先发送,将对双方更方便)

 

 

第二步骤 : 一天后,我将约会你的老板来交通运输署,仅要2分钟就完成,确保不需要排队

 

来交通运输署的时间是由你老板指定,可能在工作一天中的任何时间或在星期六早上来到

 

第三步骤 : 正好7个工作日后,你将持有越南驾驶证。由于是新形式的驾驶证(塑料卡),因此你可以进行检查它的真假性 将发送到你方的地址(免费),你在持有越南驾驶证后进行支付

 

 

费用:

 

你只需要越南汽车驾驶种类的驾驶证,费用= 1.200.000越盾(参加考试)


 

从外国汽车+机车等两个驾驶种类转换为越南汽车+机车驾驶种类,费用= 1.200.000 越盾(参加考试

 

 

(上述费用已经包括国家规定的费用+翻译费+打印费等)

 

越南驾驶证转换后的期限:

如果你方先有临时居留证或 5年签证则越南驾驶证转换后的期限等于临时居留证5年签证的期限。

 

如果你方只有3-6个月的签证,则越南驾驶证转换后的期限仅为3-6个月

 

如果外国驾驶证的期限比签证期限较短,则越南驾驶证的期限将以外国驾驶证的期限为准)


 

 

你方与我方合作的利益:

 

1-你方在持有越南驾驶证后才进行付款,我方不接受你方预付款

 

2- 你方仅要到胡志明市交通运输署2分钟你方老板仅要一次来交通运输署不要健康检查,手续和翻译由我方全程自理,你只要签名并坐在摄像机前拍摄,以印在驾驶证上

 

3- 到领证的期限,我方将代表你领取,并免费把驾驶证发送到你方地址

 

4-正好7个工作日100%确定会收到

 

5- 我方从开始到结束不保留你方任何原件

 

6-  你方可能在办公时间外或星期六早上来到

 

7-如果以后发现我方办理的驾驶证是伪造的驾驶证,我方将支付100.000.000越盾(壹亿越盾)给你

 

 

我方服务上述优势并不是任何服务公司总能获得的如果你与任何服务公司合作,你应在进行前明确协商是因为有一些服务公司接受你文件,费用为1.000.000-1.200.000-2.400.000 越盾,但是实际上,他公司仅帮你把外国驾驶证翻译公正,你要直接来到等待办理手续到领证的期限,你方要自己去领取,你要按顺序才能领到,如果文件发生问题,你方需要自己解决(由于你已经付清给他们)

 

如果外国人不喜欢等待并要往来2-3次(包括提交文件的),不应该使用该服务!

 

谢谢你!

 

An - 为你更换驾驶证的主要管理人员

 

请你联系2个手机号码

 

0983.247.057

0938.715.157

 

外国人驾驶证

由美国签发的IAA国际驾驶证

由越南签发的国际驾驶证

驾驶证更改为塑料卡(PET卡)的驾驶证

驾驶证被丢失

驾驶证被损坏

驾驶证过期

延期越南驾驶证。

Thông tin liên hệ
Toàn quốc
----------------------
Tư vấn I:

0938.715.157
Tư vấn II:

Tư vấn II:

0983.247.057
----------------------
Sản phẩm bán chạy
 
Tin - Bài mới nhất