Trang chủ Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ  
English

THỦ TỤC HỒ SƠ
»  Thủ tục đổi giấy phép
»  Trước khi đổi bằng lái xe cho Người Nước ngoài cần chú ý
»  Thủ tục học thi
»  Dịch thuật công chứng bằng lái xe Nước Ngoài
»  Danh sách các nước được phép đổi Giấy phép lái xe
DỊCH VỤ KHÁC
»  Procedures on Obtaining a Driver License in VietNam
»  Provisional DL, Probrationary DL, Learner DL, Temporary DL, Expired DL
»  VietNam Driver's License
»  Necessary note for foreigners when driving in Vietnam
»  베트남에서 운전하는 외국인에 대한 주의 사항
»  外国人在越南开车的必要注意
»  車+バイクのベトナムのライセンスが欲しい場合
»  你需要越南汽车+机车驾驶种类的驾驶证
»  오토바이 운전 면허증 시험 안내장
»  運転免許試験の受験手続き等ご案内
»  A Guide to Motorcycle License Test
»  驾驶考证试说明
»  베트남에서 운전하기위해 외국인에게 운전 면허증을 바꾸기 전에 잘 읽어야 할 주의사항
»  ベトナムで運転できるために外国運転免許証変更前の留意点
»  PLEASE READ CAREFULLY BEFORE CONVERTING DRIVER LICENSE OF FOREIGNERS WHO WISH TO RUN A VEHICLE IN VIETNAM
»  外国人更换驾驶证之前应注意如下内容:
DỊCH VỤ ĐỔI GIẤY PHÉP
»  Thủ Tục đổi Giấy Phép Lái Xe Nước Ngoài sang Việt Nam
»  Đổi sang Bằng lái xe Quốc Tế do IAA-Mỹ cấp
» Giấy Phép lái xe Hạng A1- Xe máy - cho người Nước Ngoài
»  Hạng A2 cho Người Nước Ngoài và Việt Nam
»  Người Quốc Tịch Nước Ngoài có được đổi qua hạng A2?
»  Gia hạn Giấy Phép Lái Xe Nước Ngoài cho Người Quốc Tịch Nước Ngoài
»  Giấy Phép Lái Xe Người Nước Ngoài có thời hạn bao lâu?
»  Địa chỉ Đổi Giấy Phép Lái Xe cho Người Nước Ngoài tại Việt Nam
»  Giấy Phép Lái Xe của Người Nước Ngoài nếu bị mất?
»  Giấy Phép Lái Xe Người Nước Ngoài bị quá hạn?
»  Đổi giấy phép lái xe
»  Gia hạn giấy phép lái xe
» 
Đăng ký nhận tin
Thống kê truy cập
1.458.430 lượt truy cập
15 đang trực tuyến

오토바이 운전 면허증 시험 안내장

2가지 있습니다

번째 유형

외국인이 외국 운전 면허증이 없고 베트남 오토바이 운전 면허증을 발급받기 위해 시험을 보고자 경우: 이론과 실천 시험을 모두 봐야 합니다.

이론 시험: 베트남어를 이해하고 읽어야 합니다.

시험을 운전 면허증의 유호기간은 다음과 같습니다:

* 베트남에 의해 발급된 자동차 운전 면허증의 플라스틱 카드가 없는 경우: 운전 면허증의 유호기간은 영구적입니다.

* 베트남에 의해 발급된 자동차 운전 면허증이 있는 경우 => 시험을 운전 면허증의 유호기간 = 비자 또는 임시 거주증 (해당 베트남 운전 면허증이 만료될 연장해야 합니다 교통국에 가야합니다- 연장 기간 = 비자 또는 임시 거주증) ===============================================================

번째 유형

외국 운전 면허증이 있는 외국인의 경우:

운전 면허증을 번역하면 됩니다 시험을 볼때- 이론 시험을 봐야 하지 않습니다- 실천 시험만 봐야 합니다

시험을 운전 면허증의 유호기간은 다음과 같습니다:

시험을 운전 면허증의 유호기간 = 비자 또는 임시 거주증 또는 외국의 기간과  동일합니다. 어떤 조건이 먼저 나오면 적용합니다

(운전 면허증이 만료되면 처음부터 시험을 다시 봐야 합니다 –  연장할 없습니다 비용은 모두 원점부터 시직해야 합니다)

===============================================================

고객님이 스스로 진행하면 위의 2가지 유형의 패키지 가격은700.000-800.000 vnd 입니다.

다음과 같이 주의해야 합니다: 오토바이 운전 면허증 서류를 접수할 베트남에서 가지 서비스에 대해, 출석만 필요하고 아무것도 필요 없다고 하면 꼼꼼히 확인해야 하고 돈의 손실을 방지하기 위해 진행하기 전에 명확하게 합의해야 합니다.

* 시험을 보기 위한 출석 시간시험 전에 자동차를 연습해도 - 2시간 이상

* 이론 시험은 시험을 한번만 봐도 합격할 있는 것이 절대 없습니다 - 많은 사람들은 시험을 2~3 봐야 합격할 있습니다 (재시험 요금을 내야 합니다)

* 실천 시헙에 합격하기가 어렵다고 하는 경우 –  자체 노력이 필요합니다 불합격하면2 기다려야 하고 재시험을 있습니다전자 기계에 의해 채점하기 때문입니다: 아래 링크를 참고하세요: http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160118/thi-giay-phep-lai-xe-may-cham-diem-bang-matthan/1040041.html

고객님이 합의해야 합니다. 많은 고객님들이 시험 등록비를  지급하고 불합격 반환되지 않습니다.

행운을 빕니다!

 

Thông tin liên hệ
Toàn quốc
----------------------
Tư vấn I:

0938.715.157
Tư vấn II:

Tư vấn II:

0983.247.057
----------------------
Sản phẩm bán chạy
 
Tin - Bài mới nhất