Trang chủ Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ  
English

THỦ TỤC HỒ SƠ
»  Thủ tục đổi giấy phép
»  Trước khi đổi bằng lái xe cho Người Nước ngoài cần chú ý
»  Thủ tục học thi
»  Dịch thuật công chứng bằng lái xe Nước Ngoài
»  Danh sách các nước được phép đổi Giấy phép lái xe
DỊCH VỤ KHÁC
»  Procedures on Obtaining a Driver License in VietNam
»  Provisional DL, Probrationary DL, Learner DL, Temporary DL, Expired DL
»  VietNam Driver's License
»  Necessary note for foreigners when driving in Vietnam
»  베트남에서 운전하는 외국인에 대한 주의 사항
»  外国人在越南开车的必要注意
»  車+バイクのベトナムのライセンスが欲しい場合
»  你需要越南汽车+机车驾驶种类的驾驶证
»  오토바이 운전 면허증 시험 안내장
»  運転免許試験の受験手続き等ご案内
»  A Guide to Motorcycle License Test
»  驾驶考证试说明
»  베트남에서 운전하기위해 외국인에게 운전 면허증을 바꾸기 전에 잘 읽어야 할 주의사항
»  ベトナムで運転できるために外国運転免許証変更前の留意点
»  PLEASE READ CAREFULLY BEFORE CONVERTING DRIVER LICENSE OF FOREIGNERS WHO WISH TO RUN A VEHICLE IN VIETNAM
»  外国人更换驾驶证之前应注意如下内容:
DỊCH VỤ ĐỔI GIẤY PHÉP
»  Thủ Tục đổi Giấy Phép Lái Xe Nước Ngoài sang Việt Nam
»  Đổi sang Bằng lái xe Quốc Tế do IAA-Mỹ cấp
» Giấy Phép lái xe Hạng A1- Xe máy - cho người Nước Ngoài
»  Hạng A2 cho Người Nước Ngoài và Việt Nam
»  Người Quốc Tịch Nước Ngoài có được đổi qua hạng A2?
»  Gia hạn Giấy Phép Lái Xe Nước Ngoài cho Người Quốc Tịch Nước Ngoài
»  Giấy Phép Lái Xe Người Nước Ngoài có thời hạn bao lâu?
»  Địa chỉ Đổi Giấy Phép Lái Xe cho Người Nước Ngoài tại Việt Nam
»  Giấy Phép Lái Xe của Người Nước Ngoài nếu bị mất?
»  Giấy Phép Lái Xe Người Nước Ngoài bị quá hạn?
»  Đổi giấy phép lái xe
»  Gia hạn giấy phép lái xe
» 
Đăng ký nhận tin
Thống kê truy cập
1.458.430 lượt truy cập
15 đang trực tuyến

베트남에서 운전하기위해 외국인에게 운전 면허증을 바꾸기 전에 읽어야  주의사항

외국인을 위해 운전 면허증을 바꾸기 전에 아래와 같이 주의해야 합니다:

외국 국적의 경우, 아래 경우에는 베트남에서 미국에 의해 발급된 IAA 국제 면허증을 사용할 있습니다.

* 단기 베트남 비자 (3개월 이하의 관광 비자)

*국제 면허증과 함께 국가에 의해 발급된 면허증이 반드시 있어야 하며 해당 운전 면허증이 유효해야 합니다.

예시 : 미국 사람의 경우, 미국 국가에 의해 발급된 유효한 운전 면허증과 국제 운전 면허증이 있어야 운전할 있습니다.

* 국가에 의해 발급된 원본 운전 면허증에 어떤 등급이 있으면 해당 등급으로 운전할 있습니다.

예시: 프랑스 사람의 경우, 프랑스에 의해 발급된 운전 면허증에 자동차만 있으면, 국제 운전 면허증을 사용할 베트남에서 자동차만 운전할 있습니다

베트남 1 프랑스어, 프랑스 운전 면허증은 자동차 등급을 부여, 유일한 실행에 사용되는 국제 자동차 자동차 (최대 9 미만의 좌석)

아래 경우들은 미국에 의해 발급된 IAA 국제 면허증 ( INTERNATIONAL AUTOMOBILE ASSOCIATION . INC ) 사용할 없습니다.

* 5 비자 (결혼 비자 - Visa Exemption) 또는 장기 거주증 (Residence Card) 사용하는 경우:  베트남에서 국제 운전 면허증을 사용할 없습니다.

베트남 교통부에 의해 발급되는 운전 면허증으로 바꿔야 베트남에서 사용할 있습니다.

* 국가 운전 면허증이 함께 없습는 경우 (IAA국제 운전 면허증 이외에 반드시 국가에 의해 발급되는 운전 면허증이 함께 있어야 합니다)

예시: 중국 사람이 중국에 의해 발급된 운전 면허증이 없으면 베트남에서 IAA 국제 운전 면허증을 사용할 없습니다.

* 국가 운전 면허증이 만료되는 경우

국가 수준의 운전 면허가 만료되었습니다

예시 : 미국 사람의 경우, 미국 운전 면허증이 만료되면 국제 운전 면허증이 효력이 여전히 있어도 베트남에서 IAA국제 운전 면허증을 사용할 없습니다. 법률의 규정에 따르면, 사람의 미국 운전 면허증이 유효해야 합니다.

* 국가에 의해 발급되는 운전 면허증에 자동차만 있고 IAA 국제 운전 면허증에 자동차와 오토바이가 모두 있는 경우: 오토바이를 운전하기 위해 IAA 국제 운전 면허증을 사용할 없습니다!

예시: 싱가포르 사람의 경우, 싱가포르 운전 면허증에 오토바이가 없고IAA 국제 운전 면허증에 오토바이가 있어도 베트남에서 운전하기 위해 국제 운전 면허증을 사용할 없습니다!

경우에 오토바이가 있는 베트남 교통부에 의해 발급되는 운전 면허증가 있어야 베트남에서 오토바이를 운전할 있습니다.

* 베트남 국적을 가지거나 2개의 국적을 가진 사람은 베트남에서 IAA국제 운전 면허증을 사용할 없습니다

예시: 베트남 국적을 가진 사람은 미국에 의해 발급된 운전 면허증이 있어도 베트남으로 돌아올 베트남에 의해 발급되는 운전 면허증으로 바꿔야 합니다:  IAA 국제 운전 면허증을 사용할 없습니다 (IAA 국제 운전 면허증은 외국 국적을 가진 사람만 사용할 있습니다)

* 미국에서, 미국 정부가 국제 운전 면허증을 번역해서 인쇄할 있도록 인정하는 업체는 2가지만 있습니다: AAA (3 A문자 – triple A) iAA.

AAA - 3 문자는 미국 자동차 협회입니다 - iAA 국제 자동차 협회입니다 - AAA iAA 자회사입니다.

AAA 아래와 같이 공식 웹사이트가 하나만 있습니다 : aaa.com – 다른 웹사이트가 없습니다.

미국에서 번역된 AAA 번역본의 경우에, 국제 운전 면허증의 유호기간이 1년입니다 – 1 이상 면허증을 발급할 없습니다.

이것은 AAA 메인 시스템에서 명확하게 표시됩니다  : Click => http://www.aaa.com/vacation/idpapplc.html (An Khang iAA 의해 발급되는 국제 운전 면허증만 처리합니다)

진행하기 전에, 자세한 설명이 필요하시면  khang@iaavietnam.com 으로 보낼 있습니다.

해외에 있거나 이메일이 없는 고객님의 경우, 0983.247.057 혹은  0938.715.157 전화번호를 통해  Viber 또는 Zalo 질문을 보낼 있습니다.

An Khang 고객님의 정보를 받을 신속하게 회신해 드리겠습니다.

Thông tin liên hệ
Toàn quốc
----------------------
Tư vấn I:

0938.715.157
Tư vấn II:

Tư vấn II:

0983.247.057
----------------------
Sản phẩm bán chạy
 
Tin - Bài mới nhất